aandrang

aandrang
{{aandrang}}{{/term}}
[het stuwen] afflux 〈m.〉
[aansporing] instances 〈v., meervoud〉
[nadruk] insistance 〈v.〉
voorbeelden:
1   de grote aandrang van volk la grande affluence
     aandrang hebben avoir envie de satisfaire un besoin naturel
     aandrang van bloed naar de hersenen afflux de sang au cerveau
2   aandrang uitoefenen (op) faire pression (sur)
     op aandrang van mijn vader doe ik het sur les instances de mon père, j'ai accepté de le faire

Deens-Russisch woordenboek. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”